Gezinstherapie

Gezinstherapie is een vorm van therapie waarbij meerdere leden van een gezin de relatie die ze met elkaar hebben willen onderzoeken. Soms is er sprake van een verslechterde verhouding tussen ouders en kinderen. Ze zijn niet meer in staat contact te maken op een manier die voor alle partijen bevredigend is.

Het resultaat is dat er allerlei vormen van miscommunicatie ontstaan, waardoor de afstand die men voelt ten opzichte van elkaar alleen maar toeneemt. Zo zal de ongerustheid van een ouder geïnterpreteerd kunnen worden door de puber als begrenzing of wantrouwen in zijn eigen kunnen, terwijl de intentie is hem te beschermen.

De communicatie gaat vervolgens op verschillende niveaus verlopen waardoor beide het gevoel hebben elkaar te verliezen. Dit kan zo hoog oplopen dat leden binnen een gezin elkaar volledig kwijt raken en er bijna geen gezonde communicatie meer mogelijk is en belangrijke onderwerpen worden gemeden.

Gezinstherapie is een methodiek die uitgaat en gebruik maakt van de krachten binnen het gezin en hoe deze aan te wenden om elkaar te bereiken en de problemen op te lossen in plaats van te laten escaleren. We kijken naar de onderliggende boodschappen en intenties in de communicatie en verhelderen deze. Gezinstherapie herstelt niet alleen het contact maar zorgt er voor dat mensen elkaar weer gaan begrijpen. Tevens biedt het gedragsalternatieven voor situaties waarin men elkaar dreigt te verliezen.

Wanneer je als gezin het idee of het gevoel hebt dat je elkaar kwijt raakt en niet meer in staat bent het op te lossen met elkaar of wanneer je je kind of ouder niet meer kunt bereiken en je zorgen maakt over hem of haar is gezinstherapie een mogelijkheid om dit te herstellen. Maar ook wanneer een van de gezinsleden een individueel traject volgt en er in het gezin dingen spelen die van invloed kunnen zijn op diens gedrag of functioneren kan gezinstherapie geïndiceerd zijn.

Alle therapieën